3D modeli in njihov tisk so vse bolj popularna zadeva, tako da njihovo povpraševanje močno narašča. Marsikdo se vpraša, kako dejansko se tiskajo 3D modeli. Dejansko pa je z uporabo najnovejše tehnologije na področju 3D tiska možno v izredno kratkem času  izdelati vrhunske trdne izdelke z visoko definicijo.

3D tisk namreč omogoča tiskanje različnih vrst izdelkov in sicer : 3D modele, makete, prototipe in pa promocijski material. Ti izdelki so zelo uporabni na področju industrije, marketinga in gradbeništva.

V industriji 3D modele zelo radi uporabljajo za izdelavo idejnih prototipov, izjemno hitro izdelavo orodij in pa predvsem za oceno funkcionalnosti izdelka.

V gradbeništvu modele uporabljajo predvsem za planiranje gradbenih projektov, za predstavitve teh gradbenih projektov in pa za simulacijo senc, ki jih dejansko povzroči planirani objekt.

V marketingu pa 3D modele najpogosteje uporabljajo za izdelavo bolj učinkovitega, zanimivega in močnega  promocijskega materiala in pa učinkovitejšo 3D vizualizacijo statističnih analiz.

Najbolj bistvenega pomena naj bi bil postopek 3D tiska, ki se odraža v nižanju cene modela oziroma prototipa.

Zelo pomembna lastnost je namreč njegova barva, saj njegova 24-bitna globina opremi izdelke z izredno učinkovito in natančno dovršeno barvo, ki daje videz kvalitete.

Samo kvaliteto zagotavlja visoka tehnologija tiska, saj so tudi uporabljeni materiali po večini trdni in izvrstnih  lastnosti. Poznamo še dodatno možnost izboljšave in sicer z uporabo impregnacijskih sredstev, s katerimi naj bi v glavne dosegli dodatno, obsojenost in po potrebi vodotesnost in trdnost izdelkov.

Te lastnosti nam na koncu omogočajo zelo širok spekter uporabe in pa med drugim perspektivnost. 3D modeli lahko pokažejo terensko situacijo ali pa 3D statistično analizo podatkov.

Dejansko izdelki sami lahko vsebujejo gibljive dele, ki simulirajo končno delovanje.

Materiali, ki se uporabljajo za potrebe 3D tiska so trdni materiali izvrstnih lastnosti in pa elastomeri, medtem ko pa so podprti formati tiska v večini 3DS, STL, VRML/WRML in OBJ.