Mobinet-Produkcija

Produciramo poslovne ideje in vsebine

3D modeli in njihov tisk

3D modeli in njihov tisk so vse bolj popularna zadeva, tako da njihovo povpraševanje močno narašča. Marsikdo se vpraša, kako dejansko se tiskajo 3D modeli. Dejansko pa je z uporabo najnovejše tehnologije na področju 3D tiska možno v izredno kratkem času  izdelati vrhunske trdne izdelke z visoko definicijo.

3D tisk namreč omogoča tiskanje različnih vrst izdelkov in sicer : 3D modele, makete, prototipe in pa promocijski material. Ti izdelki so zelo uporabni na področju industrije, marketinga in gradbeništva.

V industriji 3D modele zelo radi uporabljajo za izdelavo idejnih prototipov, izjemno hitro izdelavo orodij in pa predvsem za oceno funkcionalnosti izdelka. (more…)

Poročna fotografija in poročni fotografi

Ste že določili datum za poroko? Vsekakor bo to eden izmed najlepših dni v vašem življenju. A poroka zahteva veliko organizacije, v današnjem članku pa se bomo osredotočili predvsem na poročno fotografijo. Kakovost poročnih slik zahteva od fotografa ogromno spretnosti, znanja in stila.

V današnjem članku pa si bomo ogledali nekaj nasvetov, ki vam bodo koristili pri izbiri pravega poročnega fotografa. Poročna fotografija zahteva veliko spretnosti, prvi korak naj bo vsekakor ogled fotografovih izdelkov. Poročni fotograf svoje fotografije zelo radpokažeje, skoraj vsi pa imajo tudi lastne spletne strani, na katerih si lahko ogledate njihove izdelke. Lahko ga povprašate tudi, katero nevesto lahko vprašate za priporočilo, saj so menja strank najpomembnejša. (more…)

Čiščenje poslovnih prostorov in najem čistilnega servisa

Za čiščenje stanovanj in prostorov v katerih bivamo običajno poskrbi vsak sam, v podjetjih tudi vsak pospravi za seboj, zatakne pa se, ko je potrebno očistiti skupne prostore, sanitarije, pomiti stekla in podobno. Za to lahko poiščete izvajalca, ki bo poskrbel za čiščenje poslovnih prostorov.

Zaposleni v vašem podjetju so tam verjetno z namenom in opravljajo delo, ki jim je bilo dodeljeno in tudi običajno ni taka praksa, da bi v podjetjih čiščenje opravljali tam zaposleni delavci. Podjetja imajo za ta namen običajno najeto čistilko ali pa čistilni servis. Čiščenje poslovnih prostorov lahko poteka vsak dan ali pa dvakrat do trikrat tedensko. Čistilni servisi lahko v podjetjih opravljajo tudi generalna čiščenja, to v bistvu pomeni, da se poslovni prostori očistijo od vrha do tal, pomijejo se okna, v nekaterih primerih pa se uredi tudi okolica. Čisti poslovni prostori so pogoj za uspešno delovanje podjetja ter dobrobit delavcev. V čistih prostorih bo precej večja tudi produktivnost zaposlenih, s tem pa se bo povečal tudi dobiček podjetja, zato se vam začetna investicija kaj hitro povrne. (more…)

Kamnoseštvo je ena najstarejših človeških dejavnosti!

Ljudje smo že od nekdaj narejeni tako, da izkoristimo vsako naravno danost sebi v prid. Skozi zgodovino civilizacije človek zna uporabljati kamen za različne potrebe. Že v kameni dobi so ljudje izdelovali izdelke iz kamna, ki so bili namenjeni različnih stvarem. Dandanes obrt imenujemo kamnoseštvo. Slednje je namreč ena izmed najstarejših človeških dejavnosti ter prva obrt v človeški zgodovini. Ljudje se že od nekdaj močno upirajo na kamnoseke, ki izdelujejo različne stvari. Najbolj nas presunijo s svojimi stvaritvami ravno stari Egipčani, ki so zgradili piramide. Slednje stojijo še dandanes. Ravno tako so se s kamnoseštvom ukvarjale civilizacije v Srednji Ameriki. Grki in Rimljani pa si življenja brez kamnoseštva pravzaprav ne bi znali predstavljati. Najbolj znan kamnosek v zgodovini je bil Sophorniscus, oče Socratesa. (more…)