Mobinet-Produkcija

Produciramo poslovne ideje in vsebine

Prispevki za samozaposlene

Prispevki za samozaposlene se nanašajo na tiste fizične osebe, ki imajo registriran s.p. Fizična oseba, ki se je podala na pot samostojnega podjetja (s.p.), mora v državno blagajno plačevati prispevke za samozaposlene, ki se nanašajo na invalidsko in pokojninsko zavarovanje in v kolikor ne izpolni finančnih obveznosti do države, jo lahko DURS tudi rubi za enako vrednost, saj vsak, ki ima s.p., jamči z vsem osebnim premoženjem in ne z omejenim kapitalom, kot to velja za d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo).

(more…)

Dejavnosti podjetja: Kaj so?

Vsakdo, ki ima določeno podjetniško idejo, ima možnosti, da odpre podjetje in prične z uresničevanjem želje. V Sloveniji imamo vsako leto veliko ljudi, ki se odločijo za lastno podjetje. Preden ustanovite podjejte, dobro razmislite, kakšne so prednosti in slabosti. Najbolje je, da se o teh stvareh posvetujete s širšim krogom ljudi, ki bodo stvari videli na realen način in vam pri tem svetovali. Mogoče se v določenih primerih prenaglimo in ne vidimo stvari takšne, kot dejansko so. Kakorkoli že, ustanovitev podjetja zahteva kar nekaj nalog, ki jih morate izpolniti. (more…)

Razlika med s.p. in d.o.o.

V Sloveniji ureja ustanovitev podjetja Zakon o gospodarskih družbah, ki zelo natančno opredeljuje kakšne so možne pravno organizacijske oblike gospodarskih družb. Med najbolj razširjene oblike spada samostojni podjetnik (s.p.) in družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Poleg teh pravno organizacijskih oblik obstajajo še druge: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, tiha družba, delniška družba in še nekatere druge družbe, ki so harmonizirane z evropskimi direktivami. (more…)