V Sloveniji je sistem zdravstvenega zavarovanja urejen tako, da zahteva tako obvezno kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ste vedeli, da z obveznim zavarovanjem ne morete vseh stroškov zdravljenja kriti v celoti? Zaradi tega se je potrebno pri eni od zavarovalnic dodatno zavarovati, kajti s tem si boste krili razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve in vrednostjo, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Adriatic Slovenica, Vzajemna in Triglav so tri zavarovalnice, ki v Sloveniji pod enakimi pogoji nudijo usluge za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Cena oziroma premija se med zavarovalnicami ne razlikuje.

Vse višji stroški zdravstvenih uslug in pripomočkov zdravstvene zavarovalnice prisili k dvigu premij. Verjetno ste tudi vi eden izmed tistih, ki vas takšne zadeve pošteno pogrejejo in bi zaradi tega hitro spremenili zavarovalno polico. Dvig premije in s tem tudi določenih pogojev zdravstvenih storitev na eni zavarovalnici, hitro napove, da se bodo spremenile tudi premije na ostalih zavarovalnicah.

če želite preveriti, kje je cena za dopolnilno zdravstveno zavarovanje najnižja, se odpravite na vsemogočni splet

Pri sklenitvi preverite ceno za dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je pri vseh treh slovenskih zdravstvenih zavarovalnicah popolnoma enako, saj vse krijejo razliko v ceni zdravstvenih storitev in pripomočkov. Razlika med njimi je edino v premiji, ki jo morate plačati. Kako premije med seboj nihajo, pa poiščite na spletu in vtipkajte dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena. V primeru, da več kot eno leto niste imeli sklenjenega dopolnilnega zavarovanja, boste ob ponovni sklenitvi morali na vsako polno leto, ko ste bili brez zavarovanja, doplačevati 3% na premijo.

Kdaj začne veljati sklenjeno zdravstveno zavarovanje?

Ko sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje, cena katerega je jasna, začne le ta veljati s 1. v naslednjem mesecu, razen kadar gre za zavarovanje s čakalno dobo ali prestop iz druge zavarovalnice. Pri sklenitvi zavarovanja si v nekaterih primerih lahko pridobite tudi 3% popust, ki je vezan na plačilo preko trajnika, letno plačilo premije, plačilo premije z odtegljajem od plače in na pridne krvodajalce.