Slovar novejšega besedja slovenskega jezika nam ponuja tudi razlago besede optimizacija. Razlaga jo kot »delanje, da postane kaj glede na dane možnosti najugodnejše, najboljše.« V našem primeru bomo govorili o optimizaciji spletne strani za iskalnike. Torej lahko rečemo, da je optimizacija spletne strani postopek izboljšanja vidljivosti spletišča ali spletne strani na iskalnikih preko naravnih oziroma neplačanih iskalnih rezultatov. Ali pa še drugače: optimizacija spletne strani je postopek priprave spletne strani, da se bo uvrščala visoko med naravnimi rezultati v vseh spletnih iskalnikih.

Toda, čemu, s kakšnim namenom spletna optimizacija za iskalnike?

Ljudje vse pogosteje uporabljamo internet in to prispeva k poplavi vseh mogočih vsebin. Posledično zato težko hitro in enostavno najdemo iskano stvar na internetu. Za posamezna podjetja pa je npr. izredno pomembno, da imajo na spletu svojo stran ter da je ta spletna stran pozicionirana čim više v spletnih iskalnikih.

Zakaj?

Na trgu je namreč veliko podobnih storitev ter izdelkov, zato je konkurenca močna in pogosto agresivna. In prav zaradi tega je pomembno, da ima podjetje svojo spletno stran uvrščeno čim višje.

In kako to naredimo?

Kot smo dejali že na začetku: čim višjo pozicijo spletne strani lahko izvedemo z optimizacijo spletne strani, s katero dosežemo večjo prepoznavnost določenega podjetja, s tem pa podjetje pridobi konkurenčno prednost.

Prvi pogoj za uspešno optimizacijo za iskalnike je izbira primernih ključnih besed, za katere podjetje spletno stran optimizira. To so besede, ki najbolj opredelijo podjetje, njegovo dejavnost, najpomembnejše storitve in izdelke. Naloga ključnih besed je torej prinesti čim več ciljnih strank na spletno stran določenega podjetja. Postopek izbire ključnih besed lahko poskrbi za uspeh ali pa propad spletne strani podjetja.

Optimizacija spletne strani iskalnika je torej prilagoditev elementov na sami spletni strani. V spletno stran tako posegamo z vsebinskega kot tudi s tehničnega vidika. Šele vsi dejavniki skupaj namreč dajejo pravi rezultat, to pa je: doseganje visokih uvrstitev med iskalnimi rezultati. S tem mislimo predvsem na optimizacijo naslovov, besedila, slik, meta oznak, notranjih povezav in priprave posebnih vhodnih strani.

Optimizacija spletnih strani je torej pomemben in potreben pogoj za višjo pozicioniranost spletnih strani.

To je proces, ki se mora nenehno posodabljati zaradi hitro se razvijajočih trendov informacijske tehnologije.