Mobinet-Produkcija

Produciramo poslovne ideje in vsebine

Čiščenje poslovnih prostorov in najem čistilnega servisa

Za čiščenje stanovanj in prostorov v katerih bivamo običajno poskrbi vsak sam, v podjetjih tudi vsak pospravi za seboj, zatakne pa se, ko je potrebno očistiti skupne prostore, sanitarije, pomiti stekla in podobno. Za to lahko poiščete izvajalca, ki bo poskrbel za čiščenje poslovnih prostorov.

Zaposleni v vašem podjetju so tam verjetno z namenom in opravljajo delo, ki jim je bilo dodeljeno in tudi običajno ni taka praksa, da bi v podjetjih čiščenje opravljali tam zaposleni delavci. Podjetja imajo za ta namen običajno najeto čistilko ali pa čistilni servis. Čiščenje poslovnih prostorov lahko poteka vsak dan ali pa dvakrat do trikrat tedensko. Čistilni servisi lahko v podjetjih opravljajo tudi generalna čiščenja, to v bistvu pomeni, da se poslovni prostori očistijo od vrha do tal, pomijejo se okna, v nekaterih primerih pa se uredi tudi okolica. Čisti poslovni prostori so pogoj za uspešno delovanje podjetja ter dobrobit delavcev. V čistih prostorih bo precej večja tudi produktivnost zaposlenih, s tem pa se bo povečal tudi dobiček podjetja, zato se vam začetna investicija kaj hitro povrne. (more…)

Pisno prevajanje raznoraznih besedil

Skoraj vsak izmed nas se je že znašel v položaju, kjer je potreboval prevod. Prevajamo lahko vse vrste besedil, seveda pa so nekateri prevodi veliko bolj zahtevni od drugih. Lahko prevajamo sodne dokumente in uradne listine, za to bomo potrebovali zapriseženega sodnega tolmača, ki nam ga lahko zagotovi kvalitetna prevajalska agencija. Enostavne prevode, ki ne potrebujejo lektoriranja in so namenjeni za osebno uporabo nam lahko opravi že vsak, zatakne pa se pri prevodih, ki so dostopni širši javnosti, tu ni prostora za napake. (more…)

Prevajanje in prevajalstvo

Obstaja več vrst prevajanja in prevajalskih storitev. Ljudje se največkrat, ko potrebujejo prevajanje obrnejo na prevajalske agencije ali pa kakšnega znanca, ki se s prevajanjem ukvarja v prostem času. Vse je odvisno od dokumenta, ki ga imamo za prevesti, če je to neuraden tekst, nam ga lahko prevede marsikdo, predvsem previdni pa moramo biti pri uradnih tekstih. Besedila kot so sodni dokumenti, recepti, razne listine in ostale dokumente naj vedno prevaja usposobljena in izkušena prevajalska agencija. (more…)

Kaj je coworking?

Ljudje smo kreativni, vendar moramo imeti okoli sebe kreativno okolje. Ne glede na to, kaj pravijo ljudje, strokovnjaki so dokazali, da ima prav vsaka oseba svoj talent. Žalostno je, da se ta talent ne izkoristi tako, kot bi se moral. Ljudje smo namreč družabna bitja, ki delujemo na podlagi okolice. V primeru, da smo vedno želeli v kreativnem okolju, potem smo zagotovo veliko bolj kreativni od ljudi, ki takšnega okolja niso imeli. Ravno iz tega razloga, pa je vse bolj popularen tako imenovan coworking. Tujina ga pozna že kar nekaj časa, pri nas pa se je pričel razvijati šele zadnja leta. Za kaj pravzaprav gre?

(more…)

Prispevki za samozaposlene

Prispevki za samozaposlene se nanašajo na tiste fizične osebe, ki imajo registriran s.p. Fizična oseba, ki se je podala na pot samostojnega podjetja (s.p.), mora v državno blagajno plačevati prispevke za samozaposlene, ki se nanašajo na invalidsko in pokojninsko zavarovanje in v kolikor ne izpolni finančnih obveznosti do države, jo lahko DURS tudi rubi za enako vrednost, saj vsak, ki ima s.p., jamči z vsem osebnim premoženjem in ne z omejenim kapitalom, kot to velja za d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo).

(more…)

Normirani SP

Podjetniki se pri vstopu v poslovni svet pogosto soočajo s takšnimi in drugačnimi težavami, saj je že na začetku poti precej pasti, v katere se lahko ujame nepazljiv podjetnik. Še posebej seveda to velja za tiste, ki se sploh prvič srečujejo s tem svetom in so jim birokratske zanke povsem tuje. V tem primeru je treba vedno pripraviti nekaj denarja, ki bo služil kot rezerva za morebitne napake, ki neizogibno sledijo. Z dobrim premislekom in skrbnim načrtovanjem pa je možno te napake minimalizirati, saj je informacij o vsem dovolj, treba jih je le prevesti v obliko, ki je primerna za vaš dotični primer. To morajo storiti tudi podjetniki, ki se odločajo za normirani s.p.

(more…)

Dejavnosti podjetja: Kaj so?

Vsakdo, ki ima določeno podjetniško idejo, ima možnosti, da odpre podjetje in prične z uresničevanjem želje. V Sloveniji imamo vsako leto veliko ljudi, ki se odločijo za lastno podjetje. Preden ustanovite podjejte, dobro razmislite, kakšne so prednosti in slabosti. Najbolje je, da se o teh stvareh posvetujete s širšim krogom ljudi, ki bodo stvari videli na realen način in vam pri tem svetovali. Mogoče se v določenih primerih prenaglimo in ne vidimo stvari takšne, kot dejansko so. Kakorkoli že, ustanovitev podjetja zahteva kar nekaj nalog, ki jih morate izpolniti. (more…)

Kamnoseštvo je ena najstarejših človeških dejavnosti!

Ljudje smo že od nekdaj narejeni tako, da izkoristimo vsako naravno danost sebi v prid. Skozi zgodovino civilizacije človek zna uporabljati kamen za različne potrebe. Že v kameni dobi so ljudje izdelovali izdelke iz kamna, ki so bili namenjeni različnih stvarem. Dandanes obrt imenujemo kamnoseštvo. Slednje je namreč ena izmed najstarejših človeških dejavnosti ter prva obrt v človeški zgodovini. Ljudje se že od nekdaj močno upirajo na kamnoseke, ki izdelujejo različne stvari. Najbolj nas presunijo s svojimi stvaritvami ravno stari Egipčani, ki so zgradili piramide. Slednje stojijo še dandanes. Ravno tako so se s kamnoseštvom ukvarjale civilizacije v Srednji Ameriki. Grki in Rimljani pa si življenja brez kamnoseštva pravzaprav ne bi znali predstavljati. Najbolj znan kamnosek v zgodovini je bil Sophorniscus, oče Socratesa. (more…)

Podjemna pogodba

Ste v redni službi, pa se je pojavila priložnost, da bi poleg plače še dodatno nekaj zaslužili? Odlično! Težava je le v tem, da ne smete delati na črno. Če nimate svojega podjetja, preko katerega bi lahko za dodatno delo izstavili račun, se verjetno sprašujete, kako vse skupaj sploh izpeljati. Rešitvi za to težavo sta dve: prva je avtorska, druga pa podjemna pogodba.

Avtorska pogodba je seveda precej omejena glede tega, kakšno delo lahko opravljate na njeni podlagi, saj pokriva zgolj avtorska dela – torej dela, v katerih se izkažete kot avtor ali soavtor na določenem projektu. Lahko ste avtor besedila, avtor glasbe, avtor koreografije, vizualnega posnetka, avtor scenografije, avtor arhitekturnega načrta, avtor ilustracije in podobno – med avtorska dela lahko torej prištevamo v veliki večini dela, ki veljajo za umetniška, poleg njih pa tudi kar nekaj del s področja znanosti. (more…)

Razlika med s.p. in d.o.o.

V Sloveniji ureja ustanovitev podjetja Zakon o gospodarskih družbah, ki zelo natančno opredeljuje kakšne so možne pravno organizacijske oblike gospodarskih družb. Med najbolj razširjene oblike spada samostojni podjetnik (s.p.) in družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Poleg teh pravno organizacijskih oblik obstajajo še druge: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, tiha družba, delniška družba in še nekatere druge družbe, ki so harmonizirane z evropskimi direktivami. (more…)