V Sloveniji ureja ustanovitev podjetja Zakon o gospodarskih družbah, ki zelo natančno opredeljuje kakšne so možne pravno organizacijske oblike gospodarskih družb. Med najbolj razširjene oblike spada samostojni podjetnik (s.p.) in družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Poleg teh pravno organizacijskih oblik obstajajo še druge: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, tiha družba, delniška družba in še nekatere druge družbe, ki so harmonizirane z evropskimi direktivami.

Za ustanovitev podjetja v obliki samostojnega podjetnika oseba ne potrebuje ustanovitvenega kapitala. V osnovi je takšno podjetje fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost. Posluje lahko s svojim že obstoječim bančnim računom, davčno pa je obremenjena z dohodnino. Tako kot družba z omejeno odgovornostjo se lahko tudi samostojni podjetnik odloči, ali bo vstopil v sistem DDV ali pa ne bo. Pri tem pa moramo poudariti, da ustanovitev podjetja v obliki samostojnega podjetnika pomeni, da bo fizična oseba v celotnem pravnem prometu odgovarjali z vsem svojim premoženjem. To pomeni, da v primeru neplačanih dolgov do dobaviteljev ali neporavnanih anuitet pri najetem posojilu, bo predmet rubeža celotno njeno premoženje: hiša, avtomobil, vrednostni papirji, bela tehnika … praktično vse, kar spada pod njegovo osebno lastnino.

Prav zaradi te izpostavljenosti tveganju, pa se podjetniki raje odločijo za ustanovitev podjetja v obliki d.o.o.
Ker gre torej za omejeno odgovornost, to pomeni, da lastnik družbe ne odgovarja z vsem svojim premoženjem. Odgovarja torej le s svojim vložkom, ki ga je investiral v družbo. Prav zaradi tega pa zakon določa, da mora vsak d.o.o. razpolagati s 7.500 evri ustanovitvenega kapitala. Ta kapital je v osnovi garancija za upnike, kakor so dobavitelji in posojilodajalci, da v primeru, da podjetje zaide v finančne težave, obstaja možnost, da bodo dolgovi poplačani vsaj iz ustanovitvenega kapitala. Prav zato zakon zahteva, da osnovni kapital podjetja v nobenem trenutku ne pade pod zahtevanih 7.500 evrov, saj v nasprotnem primeru podjetju grozi prenehanje.