Prišli ste do odločitve, da želite prekiniti svojo zakonsko zvezo, se ločiti, se razvezati. Morda se z ženo/možem že dolgo niti pogovarjata ne več, morda ste spoznali drugo osebo in se vanjo zaljubili, morda je drugo osebo spoznal vaš partner, morda ste zvezo celo poskusili rešiti s pomočjo terapije, pa ni šlo, če ste se res dokončno odločili za razvezo, boste potrebovali vlogo za ločitev.

Ločitev je lahko sporazumna ali pa ne. V primeru, da ločitev ni sporazumna, bost morali vložiti tožbo zoper zakonca. V vsakem primeru pa boste potrebovali vlogo za ločitev, obe obliki imata svojo vlogo. V kolikor je ločitev sporazumna boste potrebovali vlogo oziroma obrazec s točnim imenom: Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze. Najdete ga lahko tudi na internetu in ga tam tudi izpolnite, natisnete in uporabili. V kolikor sporazuma o ločitvi ni, boste potrebovali obrazec s točnim imenom: Tožba za razvezo zakonske zveze.

Morda sta se s partnerjem sporazumno odločila, da se razideta, toda to še ni dovolj za sporazumno ločitev. Dogovoriti oz. sporazumeti se bosta morala še o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o stikih z njimi, o delitvi skupnega premoženja in o preživljanju zakonca, če ta nima premoženja za preživetje itd. Sporazum mora biti pisen, ni pa potrebe, da je overjen pri notarju. Ko sodišče prejme predlog za sporazumno razvezo, vas napoti na center za socialno delo, na razgovor, na katerega mora nujno priti oba zakonca. Po svetovalnem razgovoru center izdela mnenje in ga pošlje na sodišče. Sodišče nato potrdi sporazum ali pa ga ovrže in predlaga nov sporazum, če nov sporazum ni mogoč, je potrebno vložiti tožbo. Tudi, če se o kateri od zgoraj naštetih tem ne moreta sporazumeti, sporazumna razvez ne bo možna. V takem primeru vam ostale le še tožba.

V kolikor do sporazumne ločitve ni prišlo, mora eden od zakoncev izpolniti obrazec z zahtevo po ločitvi. Ko je zveza za enega od zakoncev postala nevzdržna, le ta tožbo vloži na krajevno pristojno okrožno sodišče. V obrazec morate navesti razlog razveze, ki je ta, da je postala nevzdržna, kdo je kriv zato in zakaj ni pomembno. Tudi v tem primeru se morata oba zakonca udeležiti razgovora na centru za socialno delo.