Vsakdo, ki ima določeno podjetniško idejo, ima možnosti, da odpre podjetje in prične z uresničevanjem želje. V Sloveniji imamo vsako leto veliko ljudi, ki se odločijo za lastno podjetje. Preden ustanovite podjejte, dobro razmislite, kakšne so prednosti in slabosti. Najbolje je, da se o teh stvareh posvetujete s širšim krogom ljudi, ki bodo stvari videli na realen način in vam pri tem svetovali. Mogoče se v določenih primerih prenaglimo in ne vidimo stvari takšne, kot dejansko so. Kakorkoli že, ustanovitev podjetja zahteva kar nekaj nalog, ki jih morate izpolniti.

Dejavnosti podjetja so pogoj za delovanje

Podjetje se lahko ustanovi kadarkoli želite. Slovenija ne pogojuje ustanovitev podjetja oziroma za to nima določenih pogojev. Čas je torej povsem nepomemben. Seveda pa so veliko bolj zaradi tega pomembne dejavnosti. Te so vezane na sam namen podjetja. Določene dejavnosti imajo posebne pogoje pri ustanovitvi, zato so ključnega pomena. Določene dejavnosti podjetja pa so proste, kar pomeni, da nimajo posebnih zahtev.

Dejavnost podjetja, registracija in delitev

Ob sami registraciji podjetja morate navesti dejavnost. Lahko so različne, lahko jih je več, vendar je dobro, da z njimi ne pretiravate. Dejavnosti lahko kasneje dodajate in odstranjujete popolnoma brezplačno. Dejavnosti podjetja pa se v grobem delujo na dve skupini. Najprej imamo negegulirane dejavnosti in kasneje regulirane dejavnosti.

Neregulirane dejavnosti: To so določene dejavnosti, ki niso uporavljane s strani posebnih zakonov ali predpisov. Opravlja jih lahko vsakdo. Najbolj znane neregulirane dejavnosti so računovodstvo, programiranje, prevajanje, pisarniške dejavnosti, neformalna izobraževanja in še bi lahko naštevali.

Regulirane dejavnosti: Zanje je značilno, da so omejene z Zakoni ter drugimi predpisi. Najbolj znana podskupina v tem področju je obrtna dejavnosti, kot so kozmetični saloni, frizerski saloni, masažni saloni, proizvodnja v manjših količinah, gradbeništvo. Druga podskupina dejavnosti podjetja pa so posebne dejavnosti, kot so trgovina, gostinstvo, študentski servis, zavarovanja,…

Družba mora ob samo ustanovitvi natančno povedati, kakšna je glavna dejavnost, ki jo bo opravljala. V nasprotnem primeru lahko privede do kršitve zakona in posledično kaznovanje. Posli, ki jih podjetje opravlja, morajo biti registrirani. V primeru, da odpirate podjetja, dobro razmislite, kaj bodo vaše glavne dejavnosti. Le tako boste pričeli s pravilnim poslovanjem ob odprtju podjetja.