Ljudje smo že od nekdaj narejeni tako, da izkoristimo vsako naravno danost sebi v prid. Skozi zgodovino civilizacije človek zna uporabljati kamen za različne potrebe. Že v kameni dobi so ljudje izdelovali izdelke iz kamna, ki so bili namenjeni različnih stvarem. Dandanes obrt imenujemo kamnoseštvo. Slednje je namreč ena izmed najstarejših človeških dejavnosti ter prva obrt v človeški zgodovini. Ljudje se že od nekdaj močno upirajo na kamnoseke, ki izdelujejo različne stvari. Najbolj nas presunijo s svojimi stvaritvami ravno stari Egipčani, ki so zgradili piramide. Slednje stojijo še dandanes. Ravno tako so se s kamnoseštvom ukvarjale civilizacije v Srednji Ameriki. Grki in Rimljani pa si življenja brez kamnoseštva pravzaprav ne bi znali predstavljati. Najbolj znan kamnosek v zgodovini je bil Sophorniscus, oče Socratesa.

Skozi zgodovino so sledili gradovi. Kasneje se je kamnoseštvo močno zmanjšalo. Predvsem je upadlo v večjem delu zahodne Evrope. Kamnoseška dela so ponovno doživela vrhunec v 9. in 10. stoletju, ko so se pričele graditi ekstravagantne katedrale. Vsekakor je takrat povpraševanje po kamnoseštvu močno poraslo. Kamnoseki so bili izjemno priljubljeni ter iskani.

Skozi zgodovino so bili delavci v kamnoseštvu razdeljeni v tri kategorije, in sicer v vajence, pomočnike ter mojstre. Navadno so kamnoseki povsod vklesali svoj simbol oziroma prepoznavni znak, po katerem se je točno vedelo, kdo je kamen oblikoval. V času renesanse je bil poklic izjemno cenjen. Center celotnega dogajanja in kot nekakšna ‘Meka’ za kamnoseke je bila zagotovo Italija. Italijani so si namreč vedno znova prizadevali, da bi bile njihove cerkve in ustanove okrašene kar se da luksuzno. Seveda je to pripeljalo do tega, da so imeli kamnoseki izjemno veliko dela. Kamnoseki iz Evrope so se pričeli seliti v Ameriko, kjer so predstavili nove tehnike iz njihovih domovin. Najprej je bila celotna ameriška infrastruktura podobna evropejski, vendar pa so ljudje kmalu pričeli dajati nov, ‘ameriški’ pridih, da je vse skupaj delovalo bolj unikatno. Temu je še dandanes tako. Življenja brez kamnosekov si še vedno ne znamo predstavljati. Kljub vsemu pa kamnoseški poklic, zaradi novih tehnik izdelave ter obdelave materialov, ni več tako cenjen, kot je bil v preteklosti.