Obstaja več vrst prevajanja in prevajalskih storitev. Ljudje se največkrat, ko potrebujejo prevajanje obrnejo na prevajalske agencije ali pa kakšnega znanca, ki se s prevajanjem ukvarja v prostem času. Vse je odvisno od dokumenta, ki ga imamo za prevesti, če je to neuraden tekst, nam ga lahko prevede marsikdo, predvsem previdni pa moramo biti pri uradnih tekstih. Besedila kot so sodni dokumenti, recepti, razne listine in ostale dokumente naj vedno prevaja usposobljena in izkušena prevajalska agencija.

Prevajalec je kar naporen in zahteven poklic, prevajanje pa delo, ki ga ne zmore opravljati vsak. Za kvaliteten prevod mora prevajalec poleg odličnega znanja jezika iz katerega prevaja in ciljnega jezika, poznati tudi kulturne značilnosti obeh jezikov. Za prevajalca se lahko šolate po opravljeni srednji šoli in sicer z vpisom na Filozofsko fakulteto v Ljubljano. Zaenkrat je oddelek za prevajanje v Ljubljani edini v Sloveniji. Študij prevajanja poteka na treh stopnjah. Na prvi stopnji se študentje spoznajo z medjezikovnim posredovanjem, na drugi s prevajanjem in tolmačenjem na zadnji stopnji pa se študentje usmerijo v študij prevodoslovja. Šolanje za tuje jezike je precej specifično, tuji jeziki ne ležijo vsem in za tak študij se odločite le če vas ta veseli, sicer boste pri svojem delu precej trpeli. Prednost prevajalskih poklicev je ta, da ne boste imeli težav pri iskanju zaposlitve, saj so taki kadri precej iskani.

Pa poglejmo kako poteka proces prevajanja. Oseba, ki prevod naročuje naj ve kaj hoče, saj le tako lahko prevajalec zagotovi ustrezen prevod. Če si želite naprimer prevoda v angleški jezik, morate biti odločeni ali naj bo to britanska angleščina, ameriška, avstralska, ipd. Potrebno je poznati tudi ciljno skupino jezika, članek oz. besedilo za splošno javnost bo veliko manj specifično, kot tisto namenjeno znanstvenikom in tehnikom. Prevajalec najprej naredi osnutek prevoda, besedilo nekajkrat prebere, sestavi osnutek in se nato ravna po njem. Vsako novo branje besedila je bolj natančno, dokler prevajalec ne pride do končnega prevoda, pri prevajanju mora upoštevati vse jezikovne in kulturne prepreke, za to je potrebna velika splošna razgledanost. Po končanem prevodu je potrebno prevedeno besedilo tudi lektorirati. Lektorat zagotovi, da je besedilo prevedeno ustrezno in kvalitetno. Za kvaliteten prevod vam svetujem različne prevajalske agencije, ponudba teh pri nas je kar velika. Skoraj vse agencije ponujajo veliko različnih vrst prevodov, nekatere izmed njih v celo več kot 100 tujih jezikov, poleg omenjenih prevodov pa se ukvarjajo tudi s sodnim tolmačenjem, lektoriranjem besedil, običajnim tolmačenjem ter drugimi vrstami prevodov.

Cene za prevode so različne, odvisne pa so od količine besedila ter zahtevnosti prevoda. Logično je, da bo prevajanje sodnega besedila in uradnih dokumentov stalo več od naprimer prevoda navodil za uporabo mobilnega telefona. Prevajalec je za prevod sodnih dokumentov tudi kazensko odgovoren, kar je še dodatno breme. Če potrebujete prevod si oglejte ponudbo prevajalskih agencij na spletu in se odločite za tisto, ki vam bolj ustreza.